13/03/2016

Ciencias sociais: O censo do cole.

Un dos temas recurrentes na área de Ciencias Sociais é a demografía. Onde se adoitan traballar temas como o crecemento poboacional, as taxas de natalidade ou mortandade, censos, etc.


O tema adoita ser árduo, con historia da demografía, fórmulas, e técnicas para facer e interpretar pirámides de poboación que fan que a maioría do alumnado vexa a unidade moi lonxe do seu día a día e interese en xeral.

Así que, en relación a este tema propuxemos aos alumnos traballar con a seguinte tarefa:
De novo a través dunha web que o organiza dividimos ao grupo en 5 equipos dos cales 4 serán censistas e 1 será analista.

Neste caso os analistas vanse centrar na poboación de Arteixo xa que é a cercana ao seu centro máis poderíamos variala. Comezarán por estimar certos datos para logo procurar os datos reais tanto nas ligazóns que lles proporcionamos como empregando outras fontes (escribindo ao departamento de estatística do concello, en prensa, etc.) Elaborarán o cartaz coas diferenzas entre a estimación e os datos reais e planificarán unha exposición oral do seu traballo.

Os grupos de censistas estimarán primeiro o número de alumnos e alumnas que forman o grupo do centro que deberán analizar así coma os porcentaxes deles que fan algún deporte ou tocan algún instrumento musical (igual que os censos poden recoller datos socioeconómicos, laborales, de nivel de formación etc.) Para despois elaborar as enquisas e cartas que pasarán aos titores/as dos grupos para recoller a información.
Finalmente recopilarán a información recollida para facer o cartaz no que expliquen as diferencias entre o censo estimado e o censo real do seu grupo de estudo e prepararán a presentación oral do seu traballo.

A web inclúe unha sinxela rúbrica de avaliación e os alumnos/as tamén poderán empregar unha lámina para avaliar as presentacións dos seus compañeiros así como completarán en cada sesión unha plantilla de autoavaliación do grupo con respecto ás normas de traballo en equipo.

(Fai clic na imaxe para acceder á web!)

Saúdos!

Ningún comentario:

Publicar un comentario